„Nie tacy straszni jak nas malują – Seniorzy dla Seniorów” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, skierowany do ludzi 50+…

Celem projektu jest aktywizacja Seniora, obalenie stereotypu, jako człowieka smutnego, dźwigającego tylko bagaż doświadczeń , chorób, któremu już nic się nie chce.

Właśnie po to, aby wyzwolić pozytywne emocje, chęć do życia, energię potrzebne jest miejsce, w którym będzie można chociaż na chwilę zapomnieć co nas boli, gnębi i wśród ludzi przyjemnie spędzić, jakże już cenny czas.

Jakich barw nabierze Klub, to od nas zaangażowanych w projekt sześciu liderek, którymi są: Marianna Sitek, Helena Hrabia, Halina Liszka, Janina Wieczorek, Marianna Ziółkowska i Rozalia Żurawik z koordynatorką Dorotą Pietrzyk, pracujących na zasadzie wolontariatu, ale też i Seniorów uczestników spotkań. Chodzi o to, żeby otworzyć się na nowe wyzwania, bez uprzedzeń i niechęci, przynieść ze sobą uśmiech, przyjazny gest, który sprawi, ze świat stanie się piękniejszy i wszystkim nam będzie łatwiej przejść przez jesień życia.

Co będziemy robić ?, jak będą wyglądały nasze spotkania, to zależeć będzie od podpowiedzi Seniorów również.

Mamy dobrą perspektywę współpracy z MOKSiR-em, a po rozmowie z Dyrektorem W. Rudykiem nastawieni jesteśmy optymistycznie. Pan Burmistrz A. Saternus i Rada Miejska na pewno nie pozwolą nam zaprzepaścić naszego entuzjazmu, a wręcz przeciwnie wysondowałyśmy, że stworzenie Klubu dla starszej społeczności jest jak najbardziej potrzebne. Na pewno też będziemy blisko ze Związkiem Emerytów i Rencistów, bo przecież sam „Peselek” nas łączy.

Rysuje się zakres działań, ale na szczegóły jeszcze trzeba poczekać (będziemy informować na tablicach ogłoszeń), a póki co, Sponsorzy mile widziani, bo bez środków niektóre pomysły trudno będzie realizować.

Obecnie oferujemy spacery przy odpowiedniej aurze (każdy czwartek godz. 15 sprzed Gimnazjum nr 2), a pogodę ducha trzeba zabrać z sobą i wesoło pogawędzić z innymi wyznając zasadę „ruch i śmiech – to zdrowie”.

Marianna Sitek

14.11.2012 r – otwieramy Kolpingowski Klub Seniora

Z radością informujemy i zapraszamy seniorów Chełmka na otwarcie Kolpingowskiego Klubu Seniora. Jesteśmy przekonane, że zaangażowanie, dobra wola nie tylko liderów projektu „Seniorzy dla seniorów”, ale i ludzi którzy zechcą się włączyć do działalności klubu, sprawi, że będzie to miejsce przyjazne i spełni oczekiwania seniorów.

Będziemy razem szukać pomysłów , realizować je tak, aby każdy znalazł coś dla siebie, czuł się potrzebny, dowartościowany, nabierał sił i radości na trudy codziennego życia. Zrobimy wszystko, żeby tak było – zapraszamy!

Godz. 1500 budynek Gimnazjum ul. Piłsudskiego 1 od strony Domu Nauczyciela.

Liderki KKS