W dniu 27.07.2012 Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu insp. Janusz Barcik na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach uroczyście wprowadził podinsp. Piotra Grabowskiego. który do tej pory pełnił służbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku.

Podinsp. Piotr Grabowski ma 44 lata z wykształcenia jest politologiem. Służbę w Policji pełni od 1990 roku. Najpierw służył w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, natomiast w roku 2006 został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku.

W dniu 27.07.2012 Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku asp. szt. Grzegorzowi Czardyban, do czasu wyboru nowego komendanta, który nastąpi w drodze konkursu.