Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Oświęcimiu swoje lutowe posiedzenie zorganizowała w Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku.

Członkowie Komisji zostali zapoznani przez Panią Dyrektor Agnieszkę Kuczyńską-Gondzik z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi Szkoły.Dzień wcześniej uczniowie Szkoły grający w UKS „Siódemka” Chełmek zakwalifikowali się do finału Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej.

W trakcie spotkania prowadzonego przez Pana Waldemara Klisiaka – Przewodniczącego Komisji mówiono o nowych kierunkach kształcenia w nadchodzącym roku szkolnym.Oprócz dotychczasowych kierunków takich jak technik mechanik i technik informatyk, młodzież będzie miała możliwość wyboru technika renowacji elementów architektury oraz technika wiertnika. Szkoła dysponuje także ofertą kształcenia w liceum ogólnokształcącym oraz na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach ślusarz, operator obrabiarek skrawającychi w klasie wielozawodowej.

Obiektem szkolnym, który cieszy się dużym powodzeniem jest nowoczesna hala sportowa.Korzystają z niej uczniowie, a także jest wynajmowana popołudniami i w dni weekendowe przez osoby dorosłe chcące poprawić kondycję fizyczną.

Komisja wiele uwagi poświęciła przyszłości tej Szkoły w związku z tym, że również tej jednostki nie omija niż demograficzny.Swoimi pomysłami na rozwój Szkoły podzielił się uczestniczący w spotkaniu Burmistrz Chełmka – Pan Andrzej Saternus, którego zdaniem edukacja na terenie Gminy Chełmek powinna odbywać się od poziomu przedszkolnego do szkoły ponadgimnazjalnej.W trakcie spotkania procedowano również projekty uchwał dotyczące zagadnień oświatowych.Uchwały te w większości wynikają z wprowadzanej od 1 września 2012r. reformy szkolnictwa, polegającej m.in. na zaprzestaniu naboru do nie cieszących się popularnością liceów profilowanych.

Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu