SGZOZ w Chełmku
SGZOZ w Chełmku

Z nieoficjalnych źródeł wiadomo już, że konflikt między dyrektorem SGZOZ a lekarzami Janem Franczykiem i Hani Youssefem został zażegnany. Przypomnijmy. Konflikt wybuchł kilka tygodni temu, gdy lekarz sprzeciwił się łamaniu tajemnicy lekarskiej, nasilił się jednak w minionym tygodniu po wyrzuceniu z pracy „niesfornych” lekarzy. Jednego podstępem a drugiego dyscyplinarnie.

Dyrekcja SGZOZ wydała oświadczenie, w którym zanegowała twierdzenia, iż miała zamiar zwalniać chełmeckich doktorów oskarżając również między innymi chelmek.info o „nieodpowiedzialne działanie” poprzez pisanie o rosnącym konflikcie. Piotr Watoła, członek władz krajowych Związku Zawodowego Lekarzy wykazał jednak kłamstwo w oświadczeniu dyrekcji SGZOZ przedstawiając pisma dyrektora Michała Bochenka, który zwracał się już wcześniej do Związku celem zaopiniowania zwolnienia lekarzy mając zamiar pozbawić ich pracy. Więcej o tym pisze dzisiejszy „Przełom”

Na chwilę obecną, najprawdopodobniej już w piątek dr Franczyk wróci na swoje stanowisko lekarskie. Losy doktora Youssefa nie są jeszcze potwierdzone, ale liczne źródła mówią, że również i on wróci do pracy.

Nie są znane również losy dyrektora SGZOZ. Nie wiadomo, czy poniesie konsekwencje służbowe swoich działań.