Urząd Gminy w Miedźnej prowadzi obecnie konsultacje dot. planowanej elektrowni węglowej Czeczott w Woli o mocy ok. 900÷1000 MWe. Do 2 stycznia 2014 r. każdy z nas może składać uwagi do inwestycji i sporządzonego dla niej raportu oddziaływania na środowisko http://bip.miedzna.pl/?a=5512. To jeden z najważniejszych etapów towarzyszących wydaniu decyzji środowiskowej oraz momentów, aby również mieszkańcy Chełmka wyrazili swój sprzeciw wobec tego przedsięwzięcia.

Aktywny udział społeczeństwa będzie gwarantował, że inwestycja nawet jeżeli powstanie, zostanie wykonana zgodnie z najlepszymi standardami. Dotychczasowy przebieg postępowania pokazuje jednak, że za wszelką cenę próbuje się przeforsować przedsięwzięcie szkodliwe dla ludzi oraz środowiska, bagatelizując przy tym uwagi organizacji ekologicznej. Głównym zagrożeniem dla mieszkańców obszarów sąsiadujących z terenem inwestycji będzie emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych, głównie dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego PM 2,5, czyli o średnicy średnicy 2,5 mikrometra (dla porównania ziarnko piasku ma ok. 50 mikronów), a także rtęci. Nietrudno również zauważyć, że z punktu widzenia społeczeństwa, okres świąteczny, nie jest najwłaściwszym czasem na przeprowadzanie konsultacji.

Zachęcamy mieszkańców Chełmka i okolic do wysyłania swoich zastrzeżeń do Urzędu Gminy Miedźna w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia. Uwagi można wysyłać drogą e-mailową na adres os@miedzna.pl, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio składać na dziennik podawczy urzędu (Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna).

Jeszcze przed zakończeniem konsultacji Towarzystwo na rzecz Ziemi zaprasza na nieodpłatne warsztaty, które odbędą się w dniu 20.12.2013 tj. piątek, o godz. 17.30 w Centrum Kultury w Woli, przy ul. Pszczyńskiej 82. Podczas spotkania zaprezentujemy sposoby aktywnego włączenia się w proces konsultacji i uzgodnimy dalszy ciąg wspólnych działań. W spotkaniu weźmie udział Dariusz Szwed z Zielonego Instytutu z Warszawy, który przedstawi zagadnienia związane z zawłaszczaniem rynku energetycznego przez duże koncerny i możliwości uzyskiwania dochodów przez zwykłych obywateli ze sprzedaży oraz oszczędzania energii.

Materiał nadesłany przez:
Redakcja https://www.facebook.com/niedlaczeczott