I ty możesz uratować czyjeś życie – konkurs pod tym tytułem przeprowadzono w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Chełmku. Udział wzięło 31 uczniów miejscowych szkół.
Inicjatorem konkursu jest klub honorowego dawstwa krwi Ósemka. Rywalizacja polegała na przygotowaniu prezentacji multimedialnej o ratowaniu ludzkiego życia dzięki transplantacjom i krwiodawstwu. Jury na którego czele stał Jerzy Płaszczyca, przedstawiciel PCK, przyznało pierwszą nagrodę uczennicom chełmeckiej dwójki, Wioletcie Horodeńskiej i Aleksandrze Krawczyk.
Wyjątkowym gościem był Tymek Szkopek. Historia chorego na białaczkę pięciolatka jest świetnym przykładem jaką wartość ma ofiarna pomoc krwiodawców.
Ponadto w szkole gościły Anna Gierlicka, pacjentka po przeszczepie nerki oraz Agnieszką Suder, koordynator Fundacji Mam Marzenie, które opowiadały tym, co zrobić, by wywołać uśmiech na twarzach chorych ludzi.

Materiał pochodzi ze strony:

fakty_logo_pionowe