Powiat Oświęcimski zlecił opracowanie „Strategii rozwoju oświaty w powiecie oświęcimskim w latach 2008 – 2013”. Dokument został opracowany przez Instytut Badań w Oświacie z siedzibą w Sopocie. Strategia „ROZWOJU” oparta na danych statystycznych zakłada min. likwidację Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku, Powiatowego Zespołu Nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach i dwóch Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz połączenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu z Zespołem Szkół Budowlanych.

W pozostałych szkołach powiatowych, przewiduje się liczne zmiany organizacyjne, w tym przeprofilowanie kierunków kształcenia. Generalnie system oświatowy w powiecie ma skurczyć się niemal o połowę oddziałów. Zdaniem środowiska nauczycielskiego dokument jest wewnętrznie niespójny, pełen nieścisłości, a przede wszystkim winien zostać poddany szerokiej dyskusji społecznej.

Przyjęcie Strategii przewidziano w porządku obrad na sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 24.09.2008 r.

W dniu 22.09.2008 r. powiatowe zarządy: Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracji Polskiej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego zajęły stanowisko w sprawie w/w strategii i zwróciły się z apelem do Rady Powiatu w Oświęcimiu o nie przyjmowanie dokumentu na najbliższej sesji i objęcie tematu oświaty w powiecie szeroką debatą społeczną.