Uczennica Powiatowego Zespołu nr 8 w krajowej czołówce – V miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”

Uczennica klasy II LO Paulina Kulas uczestniczyła wraz ze swoich opiekunem naukowym panią Elżbietą Kubas w eliminacjach ogólnopolskich w/w konkursu, które odbyły się w minioną sobotę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Wcześniej wojewódzka komisja konkursowa wysoko oceniła wcześniej pracę uczennicy „Tadeusz Staich – życiorys wpisany w krajobraz Ojczyzny”, klasyfikując ja na II miejscu wśród uczestników z 34 szkół średnich w Małopolsce i tym samym awansując ją do finału konkursu.

W finale konkursu, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, udział wzięło 18 uczniów, których prace zostały ocenione najwyżej w 10 województwach, wśród nich Paulina.

Finaliści prezentowali swoje prace uzasadniając m.in. wybór tematu, przedstawiając sposób zbierania materiałów źródłowych i wykorzystania literatury fachowej. Komisja oceniała także umiejętność dokonania analizy zebranego materiału oraz samodzielność przemyśleń i interpretacji faktów.

Na atrakcyjność prezentacji Pauliny miały wpływ także materiały pozyskane z archiwum rodzinnego drugiej żony bohatera pracy, pani Zofii Stojałkowskiej-Staich oraz od dyrektora MOKSiR w Chełmku, pana Waldemara Rudyka.

Wyniki zmagań ogólnopolskich ogłoszono w czasie uroczystego podsumowania konkursu, które zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości. Paulina została laureatką zaszczytnego V miejsca. Sukcesu gratulowali jej wręczając okolicznościowy dyplom i nagrody: wojewoda małopolski pan Jerzy Miller oraz kurator oświaty pan Aleksander Palczewski. Oni też pogratulowali opiekunowi naukowemu Pauliny, pani Elżbiecie Kubas.

Rolę historii w wychowywaniu młodego pokolenia podkreślił pan Aleksander Palczewski w podziękowaniu skierowanym do opiekunów uczniów biorących udział w konkursie, słowami: „(…)Proszę jednocześnie przyjąć wyrazy uznania za rozbudzanie zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski i przywrócenie naszej pamięci osób nieznanych, mało znanych bądź zapomnianych, które ze względu na swoją biografię wyznawane wartości mogą się stać kimś znaczącym w kształtowaniu postaw uczniów i budowaniu ich tożsamości.”

Uroczystość wręczania nagród laureatom konkursu obserwowali także Rodzice Pauliny, dumni z osiągnięć Córki.

Paulina wraz z panią Elżbietą Kubas odwiedziły w tym dniu także, mieszkającą w Krakowie, panią Zofię Stojałkowską-Staich, dziękując jej raz jeszcze za wiele godzin spotkań, w czasie których opowiadała o życiu swojego męża oraz udostępniała rodzinne archiwum.

Warto wspomnieć także, że Paulinę wspierały w przygotowaniu do prezentacji pracy, udzielając cennych wskazówek i rad także dyrektor szkoły, pani Agnieszka Kuczyńska-Gondzik oraz panie Izabela Sieranc i Małgorzata Dziędziel-Gabryszak.

Anna Ciepiela-Babińska