Wolontariusze kampanii „Drugie życie”, Klub HDK „Ósemka” w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku serdecznie zapraszają na spotkanie „Masz dar uzdrawiania” 20. lutego o godz. 16.00 w Sali Kinowej MOKSiR w Chełmku. W programie:

  • Transplantacja – dar życia – prezentacja w wykonaniu wolontariuszy z PZ 8 w Chełmku
  • Medyczne aspekty przeszczepiania narządów – wykład dr. n. med. Macieja Kiersztejna, Ordynatora Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
  • Etyczny wymiar transplantacji – prezentacja pani Ewy Zbroi, Prezesa Fundacji Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza w Krakowie
  • Bezcenny dar miłości – wywiad z Asią i Ewą oraz ich Rodzicami – Bożeną i Mariuszem Szumerami, którzy oddali swoim córkom po jednej nerce