Seniorki nie osiadły na laurach, tylko ciągle się dokształcają.W projekcie „ŁĄCZNICY 3 WIEKU”, organizowanym przez Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury Kraków, wzięły udział Ewa Kielar, Dorota Pietrzyk oraz Halina Liszka. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej i społecznej seniorów.

W trakcie trwania szkolenia wymienione uczestniczki napisały projekt dotyczący społeczeństwa obywatelskiego – „ Partycypacja seniorów w działaniach organizacji pozarządowych na terenie Chełmka”. Projekt został oceniony pozytywnie i na jego zrealizowanie przyznano kwotę 500PLN.

W dniu 13 czerwca 2013r. odbyło się spotkanie w Zajeździe ”JÓZSTACH”. Zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Chełmka, a także pan Andrzej Saternus Burmistrz Miasta Chełmek, radna seniorka Józefa Ostrowska oraz przedstawiciel instytucji działającej na rzecz seniorów MOKSiR-u- Paweł Waligóra oraz nasi seniorzy.

info2

RSTK reprezentowała Teresa Daniek, z ramienia PZERiI na spotkanie przybyli Maria Smalcerz i Adam Oleś, przedstawicielką Środowiskowego Domu Samopomocy była Anna Waligóra, działalność PTTK prezentowała Rozalia Żurawik,w imieniu Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” wystąpiła Dorota Pietrzyk.

Burmistrz Miasta Chełmka, zawsze bardzo przychylny seniorom, życzył udanego spotkania i dalszych udanych przedsięwzięć klubu seniora.

Po prezentacji multimedialnej na temat społeczeństwa obywatelskiego zaproszeni goście przedstawili informacje dotyczące działalności ich organizacji.

Spotkanie pozwoliło zacieśnić współpracę między organizacjami pozarządowymi

a seniorami.

Padło wiele miłych słów na temat Klubu Seniora, organizatora spotkania, od seniorów i gości – dziękujemy.

Odśpiewany hymn naszego klubu ze słowami naszej seniorki Marianny Sitek rozpoczął integrację przy muzyce i poczęstunku.

W imieniu organizatorek Halina Liszka

info1