Oświęcim. Przypominamy o możliwości skorzystania z poczty elektronicznej w przypadku potrzeby pisemnego zawiadomienia Policji o przestępstwie, wykroczeniu czy złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu czy złożenie podania nie musi odbywać się osobiście. Przepisy dopuszczają również pisemną formę lub poprzez platformę elektroniczną. Jeśli sprawa nie jest nagła to zawiadomienie o przestępstwie czy wykroczeniu można wysłać pocztą.
Wizyty w urzędach czy  jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami. W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo informujemy o możliwości  ograniczenia osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu.
W związku z powyższym podajemy adres e-mail: komendant@oswiecim.policja.gov.pl, pod który można przesłać zawiadomienie lub wniosek, natomiast osoby, które posiadają profil zaufany lub podpis elektroniczny zgłoszenia mogą również dokonać za pośrednictwem platformy e-PUAP pod adres: /kpp-oswiecim/SkrytkaESP. Ponadto Kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym ułatwia także  aplikacja mobilna „Moja Komenda”.
Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej – przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci ustalając  termin przesłuchania lub doręczając wezwanie do stawiennictwa.