Jak co roku, przy patronacie burmistrza Chełmka w Bobrku odbywa się konkurs na najładniejszy ogródek w Bobrku. Rozstrzygnięcie konkursu jak co roku przy okazji dożynek. Regulamin konkursu na najładniejszy ogródek pod patronatem Burmistrza Chełmka

  1. Organizatorem konkursu jest Sołtys i Rada Sołecka wsi Bobrek.
  2. Zamierzeniem organizatorów jest poprawa wyglądu estetycznego sołectwa oraz przedstawienie lokalnej zbiorowości osób szczególnie dbających o swoje posesje.
  3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bobrka, którzy w sposób szczególny starają się upiększyć miejsce zamieszkania – swoje ogrody, zagospodarowując przestrzeń zgodnie z zasadami harmonii, ekologii oraz estetyki.
  4. Warunkiem uczestnictwa jest telefoniczne lub osobiste zgłoszenie zawierające podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko oraz dokładny adres). Zgłoszenia przyjmuje sołtys wsi Helena Szewczyk Bobrek, ul. Długa 49, tel. 0 504 825 129 lub (033) 846-18-52 w terminie do 25 lipca 2013 roku.
  5. Komisję konkursową powołuje organizator.
  6. Komisja wizytuje zgłoszone do konkursu ogrody na przełomie lipca i sierpnia 2013 r.
  7. Ocenie punktowej od 1-10 podlegać będzie estetyka i kolorystyka urządzonego ogródka, a także oryginalność dokonanych nasadzeń kwiatów, krzewów i innych roślin ozdobnych.
  8. W konkursie nie biorą udziału członkowie komisji oraz osoby, które w roku ubiegłym zdobyły miejsca premiowane.
  9. Przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody przyznawane za zajęcie I-III miejsca, ufundowane przez Burmistrza Chełmka.
  10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w trakcie „Dożynek” w Bobrku 15 sierpnia 2013 r.