W dniu 2 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyła się Narada Roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Marka Woźniczki.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu mł. insp. Janusz Barcik, który dokonał ogólnej prezentacji wyników osiągniętych przez policję powiatu oświęcimskiego. Podsumował również bardzo dobrą współpracę z samorządami z terenu Powiatu oświęcimskiego. Dzięki pomocy finansowej samorządów lokalnych w roku 2011 przeprowadzono prace remontowe w oświęcimskiej komendzie oraz Komisariacie Policji w Chełmku przez co poprawiły się warunki przyjęć interesantów oraz warunki pracy policjantów.

Następnie Szczegółowo problematykę dot. zwalczania przestępczości kryminalnej omówił I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu mł. insp. Robert Chowaniec.

Wyniki osiągnięte przez Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego oraz podejmowane działania profilaktyczne omówił Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu mł. insp. Adam Sowa.

W ocenie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, w 2011 roku Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu osiągnęła bardzo dobre wyniki, które należałoby utrzymać w roku bieżącym. Następnie podziękował za dobrą służbę oraz dotychczasową współpracę policjantom i pracownikom Policji.