W styczniu bieżącego roku starostwo w Oświęcimiu przygotowało ofertę „Wspólnie – w trosce o czyste powietrze”. Oferta skierowana była do wszystkich gmin powiatu oświęcimskiego i miała podzielić środki na zakup kolektorów słonecznych do około 65 budynków jednorodzinnych.

Na ofertę starostwa odpowiedziała wyłącznie gmina Kęty. Otrzymała środki na zakup kolektorów słonecznych dla 50 domów jednorodzinnych na terenie swojej gminy.

Gmina Chełmek nie przystąpiła do oferty. Jak udało się potwierdzić w starostwie, gdyby gmina Chełmek wyciągnęła rękę do starostwa z akceptacją oferty, wówczas gmina Chełmek po połowie z gminą Kęty podzieliłyby się środkami. Około 33 domów jednorodzinnych otrzymałoby środki na zakup kolektorów słonecznych. Niestety, nie skorzystaliśmy z oferowanych nam pieniędzy.

Możliwe, że w niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne środki. Miejmy nadzieję, że tym razem urzędnicy skorzystają z darmowych środków. Do tego czasu przyjdzie nam jednak żyć w mieście, w którym do ogrzewania wody w domkach jednorodzinnych nadal będzie używać się śmieci palonych w piecach C.O.