Okres zimowy stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych i nietrzeźwych, dlatego też policjanci w ramach akcji Zima 2013/2014, podczas codziennych patroli zwracają uwagę na miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne i proponują im schronienie w miejscach bezpiecznych: noclegowniach lub ogrzewalni. Uwagę policjantów zwracają także osoby śpiące na przystankach, dworcach autobusowych lub kolejowych i zawsze sprawdzają czy osoba nie potrzebuje pomocy.

Jednakże w okresie zimowym, przy dużych mrozach w udzieleniu pomocy liczy się każda chwila więc apelujemy do wszystkich osób, które widząc osobę śpiącą w klatce schodowej, piwnicy, przystanku autobusowym czy też na ławce w parku, o natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb: policji lub straży miejskiej, które przejmą osobę i przewiozą w bezpieczne miejsce.