VI kadencja Rady MiejskiejMarek Palka, sołtys Gorzowa, został w czwartek przewodniczącym chełmeckiej rady miejskiej. Na jego zastępców nowo wybrani radni powołali dwóch Henryków: Kowalskiego i Wiśniewskiego. Pierwszą sesję rady szóstej kadencji w Chełmku otworzyła Józefa Ostrowska. Po ogłoszeniu wyników pierwszego tajnego głosowania oddała krzesło szefa rady Markowi Palce. Prócz przewodniczącego i jego zastępców radni wyłonili spośród siebie członków, przewodniczących i zastępców komisji rewizyjnej i trzech stałych komisji.

Do niecodziennej sytuacji doszło w gronie wybranych do komisji handlu. Jej członkowie nie mogli dojść do porozumienia i nie zdecydowali, kto ma być szefem. Do rozstrzygnięć dojdzie na trzecim spotkaniu rady, w przyszły czwartek. Druga sesja, w poniedziałek, sprowadzi się jedynie do przyjęcia ślubowania burmistrza Andrzej Saternusa.

Warto również wspomnieć, że 10 z 15 radnych zawiązało klub o nazwie Samorząd Gminy 2010. Najwyraźniej to zaplecze Saternusa, a w jego skład weszli: Henryk Kowalski, Jadwiga Radwańska, Dorota Kapusta, Józefa Ostrowska, Henryk Wiśniewski, Maciej Dworniczek, Marek Palka, Andrzej Rybak, Helena Szewczyk i Stanisław Kądzior. Rolę nieformalnej opozycji pełnią więc: Zofia Urbańczyk, Iwona Kotowska, Mariusz Sajak, Bernadeta Sędrak-Legut oraz Paweł Legut.

za: Przełom