Chicago, USA 1886 r.
Chicago, USA 1886 r.

Dzisiejsze Święto Pracy nie przypomina tego sprzed lat. Mieszkańcy Chełmka z nutką nostalgii wspominają dawne pochody pierwszomajowe i wspólnie z mieszkańcami Oświęcimia uczcili międzynarodowe święto pracy podobnie jak mieszkańcy reszty globu. Współcześnie, 1 maja kojarzy się, przede wszystkim, z towarzyszem Gierkiem, Gomułką i czerwoną gwiazdą ZSRR, lecz nie koniecznie z powstaniem robotniczym  z 1886 roku w USA.

Działacze Lewicy od lat próbują jednak uzmysłowić Polakom, że Święto Pracy nie jest reliktem znienawidzonego w kraju, upadłego reżimu komunistycznego. Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890. Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 r. w Chicago podczas strajku na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Fatalne warunki pracy, niskie płace i praca do dwunastu godzin na dobę były standardem tak samo jak dzisiaj. Wtedy pociągnęło to za sobą strajk robotników w wyniku którego, właściciele fabryki zmuszeni zostali do radykalnych ustępstw. Dziś stan taki tłumaczy się wolnym rynkiem, konkurencyjnością i efektywnością. Wtedy ustępstwa nie trwało jednak zbyt długo. Już w lutym 1886 roku dokonano zwolnień wszystkich pracowników. Na ich miejsce powołano całkowicie nową kadrę której miała pilnować specjalnie powołana zakładowa milicja.

Działacze związkowi szybko przeszli do ofensywy. Rozpoczęli przygotowania do demonstracji zapowiedzianej na pierwszego maja. Jej celem było wywalczenie ośmiogodzinnego dnia pracy. Wzięło w nim udział przeszło kilkadziesiąt tysięcy osób. Trzy lata po tragicznych wydarzeniach, czyli w 1889 roku II Międzynarodówka uznała 1 Maja Świętem Pracy. Chciano w ten sposób docenić oddanie dla sprawy licznych ofiar, jakie w wyniku tych zajść poniósł ruch robotniczy.

Ciężki rok dla ludzi pracy z Chełmka, ze względu na masowe zwolnienia i pogarszające się warunki pracy był wystarczającym powodem aby mieszkańcy gminy Chełmek spotkali się jak każdego maja w Oświęcimiu wraz z przedstawicielami chełmeckiej lewicy, lewicy powiatowej, posłem na Sejm RP, samorządowcami, przedstawicielami największych związków zawodowych, stowarzyszeń byłych żołnierzy, kombatantów i innych związków i uczczono pamięć ludzi pracy. Składano zarówno życzenia pomyślności zawodowej  i głośno postulowano o ochronę praw pracowniczych.

Mimo deszczowej pogody uroczystość się udała co jest wystarczającym potwierdzeniem faktu, że święto pierwszego maja jest nadal ważne w świadomości mieszkańców.