W poniedziałek 2 stycznia 2012 roku w chełmeckim SGZOZ rozpoczęła pracę dyrektorka ośrodka zdrowia – Bernadeta Weidemann-Nimptsch. Dyrektorka z wykształcenia jest lekarzem pediatrą. Ukończyła także zarządzanie.
Po złożeniu rezygnacji przez pełniącego obowiązki dyrektora SGZOZ, został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora placówki. W konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SGZOZ) w Chełmku wystartowało dziewięciu kandydatów.
Najwięcej punktów otrzymała pochodząca z Katowic Bernadeta Weidemann-Nimptsch. Ukończyła ona Śląską Akademię Medyczną. Przez dziesięć lat pracowała jako lekarz pediatra w katowickim ZOZie. Później w firmie żywieniowo-farmaceutycznej. Następnie prowadziła szkolenia z zakresu komunikacji i zarządzania.