Nowa pompa dla chełmeckiej straży
Nowa pompa dla chełmeckiej straży

W roku 2010r. nasza gmina zmierzyła się z powodzią. W celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi zagrożeniami powodziowymi w przyszłości, Burmistrz Chełmka podjął decyzję o konieczności zakupu agregatu pompowego. W związku z tym Gmina zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z prośbą o udzielenie pożyczki na realizację w/w przedsięwzięcia. Otrzymaliśmy na ten cel 82 125,00 zł netto. Jest to pożyczka umarzalna w 45%. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 112 237,50 brutto. Z tych środków zostanie zakupiona pompa o dużej wydajności – do 12 000 l/minutę, która będzie zamontowana na przyczepie. Zostanie ona zdeponowana w jednej z jednostek OSP na terenie Gminy Chełmek. Zakup planowany jest jeszcze na ten rok.

Źródło: UM Chełmek