Straż Pożarna Oświęcim
Straż Pożarna Oświęcim

Powiatowa Straż Pożarna otrzymała nową siedzibę. Wraz z tą długo oczekiwaną zmianą nastąpiły także zmiany w danych teleadresowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą.

Nowe dane obowiązują od 1 czerwca 2011 r.
Aktualne dane teleadresowe:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu
ul. Zatorska 2, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 844 89 00
fax. (33) 844 89 19

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Oświęcimiu, tel. (33) 844 89 70.

Powiatowe Stanowisko Kierowania, tel. (33) 844 89 90, fax. (33) 844 89 99.

Szczegółowe dane kontaktowe zostały zamieszczone na stronie internetowej KPPSP w Oświęcimiu: www.psposwiecim.pl