Nowe taryfy cen wody i ścieków w ChełmkuRada Miejska w Chełmku po raz pierwszy wprowadziła dopłaty do cen wody i odprowadzenia ścieków. 7 % za m3 wody i aż 17 % za m3 ścieków miałyby wzrosnąć ceny w nowej taryfie przygotowanej przez MZGK Sp. z o.o. w Chełmku.

Do tego dochodzi dodatkowa opłata abonamentowa za gotowość podawania wody. Taryfy zostały opracowane zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i trudno z nimi polemizować.
Oznaczałyby jednak znaczny wzrost i tak wysokich już cen wody i ścieków. Za 1 m3 wody musielibyśmy zapłacić 4,10 zł, a za 1 m3 ścieków – aż 5,56 zł. Do tego miesięczne opłaty abonamentowe za rozliczenie pobranej wody i odczyt wodomierza w wysokości 2,30 zł/m-c oraz za gotowość podania wody 7,60 zł/m-c.

Tak znaczne obciążenie dla budżetów mieszkańców gminy, zwłaszcza w dobie kryzysu i rosnącego bezrobocia okazało się nie do przyjęcia. Na komisjach stałych oraz na sesji Rady Miejskiej w Chełmku rozgorzała dyskusja na temat zminimalizowania skutków podwyżek cen wody i ścieków.

Radni postanowili w końcu skorzystać z zapisów art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i po raz pierwszy zastosować instytucje dopłat do cen wody i ścieków.

Przedsięwzięcie to okazało się dość skomplikowane, ponieważ dopłaty nie zostały uwzględnione przy planowaniu budżetu na 2009 r. XXX sesja V kadencji RM w Chełmku zwołana na dzień 24 marca, kilkukrotnie przerywana trwała w końcu 2 dni. Powód: ustalenie wysokości dopłat oraz znalezienie stosownych kwot w budżecie gminy.

W końcu udało się wygospodarować w budżecie gminy kwotę 170 000 zł, która została przekazana na dopłaty (72 000 zł – dopłata do cen wody i 98 000 zł dopłata do cen ścieków).

Dzięki dopłatą ustalonym przez Radę Miejską od miesiąca maja b.r.:

  • podwyżka za 1 m3 wody wyniesie 0,07 zł zamiast planowanych 0,26 zł,
  • podwyżka za 1 m3 ścieków 0,29 zł zamiast planowanych 0,80 zł.
  • opłata miesięczna będzie wynosić 9,90 zł (abonament za rozliczenie i odczyty oraz za gotowość podania wody).

Te dopłaty, choć groszowe, w skali dwumiesięcznego zużycia wody, będą stanowić pewne odciążenie dla naszych portfeli, a w przyszłorocznym budżecie być może znajdą się większe środki na dopłaty.

Biuletyn Lewym Okiem www.sld-chelmek.ovh.org