Ocalić od zapomnieniaTadeusz Staich i jego rodzice (Maria i Kazimierz Staichowie) wpisali się na trwałe w historię ziemi chełmeckiej, dlatego też Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku postanowił we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu przypomnieć biografię i zasługi tej rodziny dla rozwoju gminy. Impulsem do spotkania, które odbyło się 26 listopada w siedzibie MOKSiR była praca napisana przez uczennicę klasy III LO Paulinę Kulas pod kierunkiem Elżbiety Kubas „Tadeusz Staich – życiorys wpisany w krajobraz Ojczyzny”, a także godziny spędzone podczas jej powstawania z żoną – nieżyjącego już niestety bohatera pracy – panią Zofią Stojałkowską-Staich, w jej mieszkaniu w Domu Literata w Krakowie. W oparciu o to właśnie opracowanie powstał scenariusz imprezy, w czasie której uczniowie: Natalia Stanclik, Jolanta Janoszka, Dagmara Linowska, Paulina Kulas, Kacper Szlęzak, Mateusz Plata i Jakub Fidyt przedstawili koleje losu Tadeusza Staicha, odkryli przed widzami świat Jego poezji i pamiętników. Słowo wzmocnione zostało obrazem prezentacji multimedialnej.

Uroczystość rozpoczęła się od wystawy dokumentującej poszczególne etapy życia Tadeusza Staicha, do której materiały pozyskał z archiwum rodzinnego Staichów dyrektor MOKSiR – pan Waldemar Rudyk. Gość honorowy spotkania – pani Zofia Stojałkowska-Staich, nie kryła wzruszenia podczas występu uczniów, a potem gorąco podziękowała im za czas poświęcony na jego przygotowanie oraz zaprosiła ich wraz z opiekunami do Krakowa. Z rąk dyrektor PZ nr 8 – pani Agnieszki Kuczyńskiej-Gondzik otrzymała ona książkowy upominek, a od Pauliny egzemplarz w/w pracy.

W spotkaniu udział wzięli, zarówno mieszkańcy Chełmka, uczniowie „Ósemki”, jak i również przedstawiciele lokalnych władz m.in. pan Andrzej Saternus – burmistrz Chełmka, pan Andrzej Skrzypiński – członek Zarządu Powiatu, pani Aleksandra Bibrzycka – naczelnik Wydziału Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie oraz wicedyrektor PZ nr 1 w Oświęcimiu – pan Witold Pająk. Wszyscy oni podkreślali, iż doceniają wagę popularyzacji wśród młodzieży lokalnej historii i przywracania jej pamięci oraz gratulowali dyrektor szkoły tej inicjatywy.

Uczniów przygotowały do wystąpienia nauczycielki z PZ nr 8 w Chełmku: Sylwia Pyrek i Elżbieta Kubas, wspierane organizacyjne przez Jolantę Materkowską-Bonar i Dorotę Pietrzyk.