Uwaga na sople
Uwaga na sople

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przypomina iż właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego posesji. Powinien odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie.

Właściciel, musi liczyć się tym, że w razie wypadku na tym terenie będzie musiał wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Inspektor ds. OC i ZKUM Chełmek
Zbigniew Kościański

Źródło: UM Chełmek

Pytaniem otwartym pozostaje kwestia uzyskania odszkodowania od zarządców drogi, na której dochodzi do wypadku z powodu nieodśnieżenia bądź oblodzenia.