PZS nr 8 Chełmek
PZS nr 8 Chełmek

Z informacji uzyskanych od rzecznika starostwa wynika, że w Zespole nr. 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku nie odbył się egzamin maturalny, bo nauczyciel nie mógł na niego przyjechać.  W Powiatowym Zespole nr. 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku, nie można było przeprowadzić matury z języka angielskiego z powodu nieobecności nauczyciela. W przypadku, gdy uczeń nie może dojechać na maturę ze względu na sytuacje powodziową, szkoła wyznaczy mu dodatkowy termin.