Poczta w Chełmku - prośba ws. skrzynek pocztowychW ostatnim czasie otrzymujemy informacje od inkasentów i osób roznoszących pocztę do mieszkańców prywatnych posesji na terenie Gminy Chełmek, że ze względu na brak domofonów i skrzynek na listy przy bramkach, dostarczenie korespondencji jest niejednokrotnie niemożliwe. Psy pilnujące prywatnych posesji uniemożliwiają wejście do domu.  Dlatego zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości zamontowania zewnętrznych skrzynek na bramkach wejściowych do domów lub zainstalowanie domofonów, dzięki czemu ulegnie poprawie jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pracowników.

Sekretarz Miejski, Janina Świerz