Orlik w Chełmku imienia Łukasza Hobory
Orlik w Chełmku imienia Łukasza Hobory

W dniu 1 czerwca 2010 roku odbyła się uroczystość nadania kompleksowi boisk sportowych „Orlik” przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Chełmku imienia Łukasza Hobory. Inicjatywa Dyrekcji Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  nr 2 w Chełmku i władz samorządowych uhonorowała życiową postawę tragicznie zmarłego Łukasza Hoborę. Łukasz był znanym i lubianym pedagogiem w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Chełmku. Pełnił funkcję trenera piłki nożnej grup młodzieżowych oraz czynnego zawodnika w „KS” Chełmek.

Swoją postawą i stosowanymi metodami wychowawczymi wywierał wielki wpływ na swoich podopiecznych. Jego ciężka praca niejednokrotnie spotykała się  z odzewem w postaci różnych nagród i wyróżnień, a także sukcesów na płaszczyźnie sportowej. Nadanie imienia tak wartościowej i zasłużonej osoby, znacznie podniesie rangę obiektu oraz przyczyni się do krzewienia wśród młodzieży wartości, którym hołdował Łukasz.