W dniu 27 marca została przegłosowana tak zwana uchwała prohibicyjna. W związku z tym Stowarzyszenie znad Przemszy pragnie wystosować oświadczenie.

Stowarzyszenie znad Przemszy stanowczo potępia podjętą uchwałę. Potępia się zbyt daleką ingerencję władzy w życie mieszkańców. Władza, mimo że posiada do tego narzędzia (patrz. podjęcie ww. uchwały) to nie powinna zaglądać mieszkańcom do szklanek i do talerzy oraz do portfeli. Ponadto pod pozorem dbania o bezpieczeństwo podczas imprezy depcze się podstawy gospodarki, także tej lokalnej, jaką jest konkurencyjność. Władza, tak bliska politycznie partii liberalnej nie powinna ograniczać rynkowej konkurencyjności. Ponadto argumenty, że zakazuje się sprzedaży alkoholu ze względu na bezpieczeństwo podczas imprezy masowej jednocześnie przyznając monopol na sprzedaż alkoholu firmie obsługującej gastronomicznie imprezę są najdelikatniej mówiąc nielogiczne. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że takie uchwały wprowadzające monopol i ograniczające konkurencje są zbyt mało przejrzyste i korupcjogenne.

Podsumowując, Stowarzyszenie znad Przemszy stanowczo potępia podjętą uchwałę. Jednocześnie odcina się od głosowania „za” uchwałą przez kilkoro radnych związanych ze Stowarzyszeniem.

Podpisano,

Prezes Stowarzyszenie
Członek Zarządu Stowarzyszenia