Pasja łączy pokoleniaDagmara Linowska i Jolanta Janoszka, uczennice II klasy Technikum w PZ nr 8 w Chełmku, zajęły I miejsce w Małopolskim konkursie dla dzieci, młodzieży i seniorów „Pasja łączy pokolenia”, w kategorii multimedialnej. Opiekunem uczestniczek konkursu była p. Dorota Pietrzyk.

Konkurs zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Patronat honorowy nad konkursem objęli Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty.

Główną ideą konkursu była twórcza integracja pokoleń. Konkurs miał również na celu ukazanie więzi międzypokoleniowej i obszarów, w których oba pokolenia mogą inspirować i uczyć się od siebie nawzajem.

Praca konkursowa Dagmary i Joli przedstawiała ich pasję – origami, osoby, które je zainspirowały do pracy twórczej, a także reportaż z zajęć plastycznych z seniorami, w których dziewczyny wzięły udział jako prowadzące.

Gratulujemy!