xxxxxxxxxx„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” szkoły z Gminy Chełmek otrzymają pomoce dydaktyczne oraz środki finansowe na zajęcia dodatkowe. Dwie szkoły prowadzone przez Gminę Chełmek: Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku oraz Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie zostały zakwalifikowane do Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt będzie realizowany w latach 2009-2011 i obejmie obejmie łącznie 2700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw, w tym małopolskiego. Każda ze szkół otrzyma zestaw środków dydaktycznych o wartości ponad 8 000 zł, służących uczniom klasy pierwszej, a także środki finansowe na opłacenie zajęć dodatkowych. Dofinansowanie możliwe było dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektorów szkół, którzy dołożyli wszelkich starań w przygotowaniu i złożeniu wniosków.

Referat Oświaty