Podpisanie umowy z firmą Tamex Obiekty Sportowe SA
Podpisanie umowy z firmą Tamex Obiekty Sportowe SA

W środę 8 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku miało miejsce oficjalne otwarcie inwestycji dotyczącej realizacji centrum sportowego w Chełmku w ramach projektu rewitalizacyjnego pn. „Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym – etap I”. Firma TAMEX Obiekty Sportowe SA z siedzibą w Warszawie, która okazała się zwycięzcą przeprowadzonego postępowania przetargowego, może poszczycić się wieloma sukcesami i docenionymi realizacjami w przestrzeni budownictwa obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Warto w tym miejscu wymienić wykonanie m.in. Stadionu Narodowego Rugby w Gdyni oraz stadionu Zawiszy w Bydgoszczy i Ośrodka Przygotowań w Spale. Przedsięwzięcie gminy Chełmek uzyskało dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w ramach Działania 6.1 Rozwój miast, Schemat A – Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji. Przedmiotowa inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gminy. Łączna wartość realizacji centrum sportowego wyniesie 7 567 677,43 zł brutto. Wysokość dofinansowania z funduszy europejskich opiewa na kwotę 4 222 854 zł brutto, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych projektu. Przypominamy, że w skład kompleksu wejdą: boisko do piłki nożnej ze sztuczna nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne, sezonowe lodowisko, korty tenisowe, oświetlenie kortów i boiska wielofunkcyjnego, budowa zaplecza klubu wraz z oświetleniem, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, hala kortowa wraz z oświetleniem oraz ogrzewaniem i wentylacją. Cała inwestycja została podzielona na etapy, które będą wykonywane na przestrzeni lat 2011 i 2012.

boisko-chelmek

Źródło: UM