Policjant, który mi pomógł
Policjant, który mi pomógł

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia  już po raz czwarty ogłasza ogólnopolski plebiscyt pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Konkurs kolejny raz odbywać się będzie pod patronatem Komendanta Głównego Policji, a jego celem jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej, promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie, podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym oraz zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

W 2011 roku zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji będą przyjmowane do 31 maja – formularz zgłoszeń znajduje się na stronie www.niebieskalinia.pl oraz na www.policja.pl, zgłoszenia można także nadesłać pocztą na adres: „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru.

Prosimy o zgłaszanie naszych chełmeckich policjantów.