Pomoc gminy Chełmek dla PWSZBurmistrz Chełmka Andrzej Saternus w imieniu gminy Chełmek przekazał 20 000 zł na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Przekazane pieniądze mają zostać wykorzystane na cele inwestycje, w tym remont drugiego budynku PWSZ w Oświęcimiu i przystosowanie go do celów dydaktycznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jedyną szkołą wyższą w powiecie oświęcimskim, której ukończenie skutkuje otrzymaniem tytułu licencjata. W oświęcimskiej PWSZ obecnie studiuje 40 osób z terenu gminy Chełmek. Burmistrz Andrzej Saternus wręczył symboliczny czek na ręce rektora PWSZ Lucjana Suchanka w obecności kanclerza Adama Bilskiego.

chelmek.pl