Ósemka w Chełmku
Ósemka w Chełmku

Przed 65-laty, 3 listopada 1946 roku została utworzona 3-letnia Szkoła Przemysłowa Fabryki „Bata” i jest to historyczna data powstania Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku. Jubilatce życzymy, by przez co najmniej najbliższe 100 lat, gościli w jej murach uczniowie chcący czerpać wiedzę od swoich nauczycieli.

Najważniejsze daty w historii szkoły:

 • 1931 r. – czeski fabrykant obuwia Tomasz Bata rozpoczyna w Chełmku budować swoją fabrykę
 • 10 X 1938 r. – Bata powołuje do życia pierwszą przyzakładową szkołę obuwniczą
 • 3 XI 1946 r. – historyczna data powstania szkoły; w Chełmku powstaje 3-letnia Szkoła Przemysłowa Fabryki „Bata”. Nauka odbywa się w 4 salach obecnego budynku urzędu miasta i gminy
 • 1 IX 1949 r. – w szkole powstaje 2-letnie Liceum Przemysłu Skórzanego dla Dorosłych
 • rok szk. 1952/53 – rozpoczynają się zajęcia w obecnym budynku przy ul. Krakowskiej, powstaje 5-letnie Technikum dla Pracujących (dla młodzieży, która ukończyła szkołę zawodową)
 • 1953 r. – utworzono warsztaty szkolne
 • 1956 r. – odbywa się I Zjazd Absolwentów Technikum Przemysłu Skórzanego w Chełmku
 • 1960 r. – w szkole powstają nowoczesne gabinety przedmiotowe: materiałoznawstwa z chemią, matematyczno-technologiczny, fizyczno-elektroniczny i rysunkowy
 • 1972 r. – Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Skórzana otrzymują imię Jana Kilińskiego, a Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego ofiarują szkole sztandar
 • 1975 r. – szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Zawodowych
 • 1992 r. – powstaje 4-letnie Liceum Ogólnokształcące
 • 1996 r. – 50-lecie istnienia szkoły. Uczniowie kształcą się wtedy w 4-letnim Technikum Skórzanym, 5-letnim Technikum Mechanicznym, 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym i Technikum dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • rok szk. 2000/2001 – szkoła otrzymuje nazwę: Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
 • 8 V 2008 r. – przy szkole zostaje oddana do użytku hala sportowa.

Książka z duchem, stulatki i inne osobliwości

Każdy, kto odwiedził w październiku bibliotekę szkolną w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku wie, co oznacza sformułowanie zacytowane za Izabelą Sieranc: „książka z duchem”, a także bez trudu poda informacje dotyczące niezwykłych dzieł (np. Która z nich jest półmetrowa?). A to wszystko za sprawą Wystawy „ekstremalnych” książek w naszych zbiorach – tj. najmniejszych, największych, najstarszych, najgrubszych, najcieńszych, nigdy niewypożyczanych, najczęściej wypożyczanych, najbardziej zniszczonych, najmłodszych i tej, której losy owiane są największą tajemnicą. Uroczyste otwarcie wystawy, którą zorganizowała Sylwia Pyrek, cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, zapewne za sprawą obecności Dyrektor Szkoły p. Agnieszki Kuczyńskiej – Gondzik i Wicedyrektor do spraw pedagogicznych p. Urszuli Matwiejczyk, które uświetniły tę imprezę swoją obecnością.