SI SMSPowiat oświęcimski w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców uruchomił Samorządowy Informator SMS –  system przekazywania ostrzeżeń i komunikatów w formie bezpłatnej wiadomości SMS od władz powiatu do wszystkich użytkowników, którzy zalogują się do tego systemu. System spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych. Idea systemu jest następująca: gdy pojawia się niebezpieczeństwo, powiatowe centrum zarządzania kryzysowego określa rodzaj oraz rozmiar zagrożenia i zgodnie z decyzją starosty rozsyła komunikat ostrzegawczy. Sygnał dociera do mieszkańców z zagrożonego terenu. Tym samym powiat oświęcimski podjął działanie zmierzające do zapobiegania sytuacjom, w których mieszkańcy nie mają dostatecznej wiedzy o zbliżających się zagrożeniach. Aby zarejestrować się w SI SMS należy na numer telefonu komórkowego 661 000 112 wysłać wiadomość SMS o treści jak przedstawionym plakacie, wybierając grupę do której chce użytkownik należeć. Użytkownik wysyłając wiadomość SMS, rejestrującą go w systemie, ponosi jednorazowo koszt wysłania standardowej wiadomości SMS. Prawidłowa rejestracja Użytkownika w systemie kończy się potwierdzeniem tego faktu w postaci zwrotnej wiadomości SMS z informacją o skutecznym zarejestrowaniu do wybranej grupy. Od tego momentu Użytkownik będzie otrzymywał informacje dotyczące grupy (gminy), do której się zarejestrował. Użytkownik otrzymuje te informacje bezpłatnie.