W dniu 31 marca 2012 roku w OCK w Oświęcimiu odbył się VI Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy struktur SLD powiatu oświęcimskiego.

Podczas zjazdu złozono sprawozdania z mijającej kadencji oraz wybrano nowych członków Rady Powiatowej, Zarządu Powiatowego, członków Komisji Rewizyjnej i delegatów. Sukces w wyborach odnieśli delegaci z Chełmka, którzy wprowadzili do Rady Powiatowej czterech swoich członków (w minionych kadencjach Chełmek posiadał trzech przedstawicieli). Podobnie podczas wyborów członków Komisji Rewizyjnej, do której wybranych zostało dwóch przedstawicieli chełmeckich struktur (we wcześniejszych latach był jeden przedstawiciel Chełmka).

7 marca odbył się natomiast miejski zjazd SLD w Chełmku, na którym również wybrano władze statutowe organizacji miejskiej na nową kadencję.