Zawiadomienie do prokuratury ws. wstrząsów
Zawiadomienie do prokuratury ws. wstrząsów

Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus w 2009 roku skierował do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu zawiadomienie o bezpośrednim zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców Gminy Chełmek spowodowanym działalnością Kompanii Węglowej. Przypomnijmy chronologię zdarzeń.

W wyniku nasilenia wstrząsów w miesiącu lipcu 2009 roku i dużego zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców w dniu 28 lipca 2009 roku, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus skierował sprawę do Prokuratury w Oświęcimiu celem podjęcia stosownych działań. Poniżej treść pisma.

 AGK. 7650-2/2009

Chełmek, 28 lipca 2009 r.

Prokuratura Rejonowa
w Oświęcimiu
ul. Piłsudskiego 10
32-600 Oświęcim

Dotyczy: bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców Gminy Chełmek.

W kontekście interpelacji radnego zgłoszonej na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku oraz licznych zgłoszeń mieszkańców gminy Chełmek zawiadamiam, iż na terenie Gminy Chełmek wystąpiły ze szczególnym nasileniem w miesiącach czerwcu i lipcu b.r. kolejne duże wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane eksploatacją górniczą prowadzoną przez Kopalnię Piast działającą w ramach Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Tychach. Siła wstrząsów spowodowała kołysanie budynków. Powstało uczucie olbrzymiego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Na terenie Gminy Chełmek od kilku lat występują wstrząsy o wielkiej sile, które działają szkodliwie na zdrowie oraz mienie mieszkańców. Wstrząsy pojawiły się w związku z działalnością górniczą prowadzoną przez Kompanię Węglową. Wstrząsy są szczególnie odczuwalne dla około 11000 mieszkańców. Warunki bytowania uległy znaczącemu pogorszeniu, gdyż niespodziewanie występujące wstrząsy wywołują ciągłe zagrożenie życia, zdrowia i mienia. Dotychczas siła wstrząsów była taka, iż Kompania wypłaciła wiele odszkodowań za zniszczenia m.in. w drodze procesów cywilnych. Pomimo tego zagrożenie zniszczeniem występuje dla kilkuset obiektów mieszkalnych, które nie posiadają stosownych zabezpieczeń, gdyż były budowane kilkadziesiąt lat temu. Gmina nie posiada wystarczających środków na wypadek wystąpienia zniszczeń na większą skalę, jeżeli dojdzie do konieczności zapewnienia pomieszczeń zastępczych czy też zapewnienia pomocy lekarskiej dla większej grupy osób. Powyższe zagrożenie jest realne. Nadmieniam tutaj, że występujące tąpnięcia są rejestrowane przez kopalnię na sejsmografach, które rejestrują liczbę wstrząsów oraz ich siłę.

Mieszkańcy Gminy Chełmek od kilku lat bytują w znacząco odmienionym środowisku ze świadomością iż w każdej chwili może wystąpić wstrząs o nieodwracalnych skutkach dla życia, zdrowia i mienia. Na terenie Gminy znajdują się obiekty użyteczności publicznej, gdzie zniszczenia mogą się znacząco kumulować w związku z przebywaniem dużej liczby osób (np. ośrodek zdrowia, kościoły, a zwłaszcza szkoły), wysoce rozwinięta infrastruktura w postaci sieci gazowych i energetycznych oraz zakłady pracy mogące stwarzać zagrożenie wybuchem. Prawdopodobieństwo sytuacji kryzysowej na skutek wstrząsów jest wysokie.

W w/w sprawie na przestrzeni ostatnich lat wysłano kilka pism i uzyskano zapewnienia dyrekcji KWK Piast, że podjęte będą działania minimalizujące skutki prowadzonej eksploatacji górniczej (w załączeniu kopie korespondencji). Jednak częstotliwość i siła wstrząsów z ostatniego okresu stwarza realne zagrożenie.

W tym stanie rzeczy, zanim dojdzie do wystąpienia bezpośrednich skutków przewidzianych w art. 163 KK uzasadniony jest wniosek o podjęcie czynności w celu usunięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla mieszkańców w rozumieniu art. 164 KK, a co za tym idzie wstrzymanie ruchu ściany, na której prowadzona jest obecnie eksploatacja w bezpośrednim sąsiedztwie granic Gminy Chełmek.

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

W następstwie bardzo silnego wstrząsu, który miał miejsce kilka dni później, w dniu 10 sierpnia 2009 r. około godziny 16:45 burmistrz Chełmka przeprowadził rozmowę z prokuratorem prowadzącym sprawę. Jednocześnie poinformował na piśmie Prokuraturę Rejonową o w/w zdarzeniu. Poniżej treść tej informacji. 

AGK. 7650-2/2009

Chełmek, 11.08.2009 r.

Prokuratura Rejonowa
w Oświęcimiu
ul. Piłsudskiego 10
32-600 Oświęcim 

Dotyczy: bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców Gminy Chełmek

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 lipca 2009 r. dotyczącego wstrząsów górotworu powstałego w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej przez KWK Piast informuję, że w dniu 10 sierpnia 2009 r. około godziny 16:45 nastąpił kolejny bardzo silny wstrząs odczuwalny przez mieszkańców na terenie całej Gminy Chełmek. Wywołało to uczucie olbrzymiego zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Dlatego też proszę o podjęcie czynności w celu usunięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla mieszkańców w rozumieniu art. 164 KK, a co za tym idzie wstrzymanie ruchu ściany, na której prowadzona jest obecnie eksploatacja w bezpośrednim sąsiedztwie granic Gminy Chełmek

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego z zapytaniem jak zakończyła się skierowana do prokuratury sprawa oddziaływania Kompanii Węglowej na Chełmek. Odpowiedź opublikujemy natychmiast po jej otrzymaniu.