Nowy dyrektor Ósemki, Agnieszka Kuczyńska – Gondzik
Nowy dyrektor Ósemki, Agnieszka Kuczyńska – Gondzik

Powiatowa Ósemka ma za sobą 65 lat, a przed sobą nowe priorytety edukacyjne. 3 listopada 1946 roku została utworzona 3-letnia Szkoła Przemysłowa Fabryki „Bata” i jest to historyczna data powstania Powiatowego Zespołu nr Osiem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku. Od 1. września tego roku stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Agnieszka Kuczyńska – Gondzik.

Najważniejszym dla mnie jest to, aby młodzież po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej była solidnie przygotowana do podjęcia pracy i znalazła ją bez problemu. Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz władzami samorządowymi powiatu i gminy, aby zapewnić naszym absolwentom najlepszy start – tak na pytanie o kierunek rozwoju PZ nr 8 odpowiada nowa pani dyrektor.

W drodze po zawód…

Priorytetem nauczania w chełmeckiej placówce ponadgimnazjalnej będą zawody w zakresie kształcenia na poziomie technikum – informatyk, mechanik, a także w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej – operator obrabiarek skrawających, ślusarz oraz różne inne zawody usługowe. Lokalni, szanowani przedsiębiorcy zgodzili się zapewnić praktyki uczniom PZ nr 8, a tym, którzy się sprawdzą – pracę.

Już dziś dyrektor szkoły – pani Agnieszka Kuczyńska – Gondzik – zaprasza młodzież gimnazjów do kontynuowania nauki w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku. W tej szkole młodzi ludzie otrzymają solidne przygotowanie edukacyjne – uczniowie uzyskują dobre wyniki w egzaminach maturalnych, szczególnie w części humanistycznej. Dodajmy, że uczniowie z powiatowej ósemki chętnie udzielają się jako wolontariusze.

Młodzi ludzie mają wybór…

W ofercie edukacyjnej umieszczono nowe i poszukiwane na rynku pracy kierunki zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, które zainteresują zarówno chłopców, jak i dziewczęta. Ponadto uczniowie szkoły zawodowej i technikum będą objęci funkcjonującym w szkole od 2010 roku projektem „Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w ramach którego mogą nabyć dodatkowe kwalifikacje spawacza, operatora wózków widłowych, operatora obrabiarek CNC, serwisanta komputerowego i grafika komputerowego. Zaletą kursów jest to, że są darmowe, a uczeń, który je ukończy, otrzyma certyfikat w dwóch językach (polskim i angielskim) honorowany na rynku pracy.

Gimnazjalistom proponowane jest również liceum ogólnokształcące z rozszerzeniem językowym, szczególny nacisk szkoła stawia na język niemiecki i angielski oraz sportowym – uczniowie odnoszą sukcesy na poziomie regionalnym i ogólnopolskim w rozgrywkach w piłkę ręczną. Szkoła dopracowuje inne pomysły wzbogacające program liceum ogólnokształcącego o umiejętności ułatwiające podjęcie pracy po ukończeniu nauki. Ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny warto śledzić na stronie internetowej placówki – www.jkilinski.edu.pl.

Z pewnością bogactwo możliwości edukacyjnych w PZ nr 8 da wybór nawet najbardziej wybrednym absolwentom gimnazjum.