Prohibicja w ChełmkuW dniu 27 marca 2014 roku na 37 sesji 6 kadencji Rady Miejskiej zostanie przyjęta uchwała prohibicyjna. Uchwałą tą władze Chełmka zakażą sprzedaży wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych na terenie Chełmka w dniach 28-29 czerwca tego roku podczas trwania głównych uroczystości „Dni Chełmka”.
Projekt odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej jest już przygotowany a głosowanie nad nim przewidziano w harmonogramie pracy 37 sesji Rady Miejskiej.
Głos zwolenników uchwały mówi że jest to podyktowane troską o bezpieczeństwo mieszkańców Chełmka. Inni natomiast podnoszą głosy, że jest to nic innego jak przedmiotowe traktowanie mieszkańców jako osoby niezdolne do podejmowania decyzji o kupnie i spożywania alkoholu w sposób odpowiedzialny. Kilka osób, które jak co roku przesadzą z alkoholem nie może być powodem aby dorosłym, odpowiedzialnym i potrafiącym kontrolować alkohol mieszkańcom miasta zakazać zakupu alkoholu.
Jakie jest wasze zdanie? Prosimy o wyrażenie swojej opinii w komentarzach. Czy władza Chełmka powinna używać odpowiedzialności zbiorowej i ze względu na kilka upitych osób zabraniać zakupu tysiącom osób spożywających odpowiedzialnie alkohol z umiarem? Czy zakup i spożywanie piwa podczas festynu jest tak niebezpieczne, że powinno być zakazane przez władzę Chełmka? Zapraszamy do dyskusji.

Projekt uchwały