Otwarcie ofert. for. UM Chemek
Otwarcie ofert. Fot. UM Chemek

W dniu wczorajszym w siedzibie MZGK w Chełmku, przy udziale Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert na realizację Kontraktu W1. Kontrakt będzie realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności UE. Jest to pierwszy z trzech zaplanowanych kontraktów, a jednocześnie największe zamówienie publiczne w historii chełmeckiego samorządu. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w pasie prowadzonych robót.
W ramach zadania W1.1 przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Chełmek w ulicach Chrobrego, Jagiellońskiej, Mieszka I-go, Rzecznej, Zygmunta Starego, Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego wraz z wymianą sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego, Chrobrego i rurociągu wody surowej na odcinku od ujęcia wody „Gamrot” przez ulice Krasińskiego, Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Piastowską. Zakres zamówienia dla zadania W1.1 obejmuje szacunkowo zaprojektowanie i budowę:

  • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 14 189 m
  • kanalizacji sanitarnej tłocznej: 432 m
  • przepompowni ścieków: 2 szt.
  • wymianę wodociągu: 4 022 m
  • rurociągu wody surowej: 1 380 m

W ramach zadania W1.2 przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Chełmek w ulicach Broniewskiego, Reymonta, Struga, Staffa, Tetmajera, Zapolskiej, Żeromskiego, Krakowskiej. Zakres zamówienia dla Zadania W1.2 obejmuje szacunkowo zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 4 445 m.
Szacowany budżet zadania wynosi: 24 895 564 zł. Złożono 8 ofert. Aktualnie trwa ocena złożonych ofert.

Źródło: UM Chełmek