CSSD - wizyta chełmeckich delegatów w CzechachZ inicjatywy chełmeckich działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej przy poparciu przewodniczącego Zarządu Powiatowego SLD w Oświęcimiu – Bogdana Cubera oraz akceptacji sekretarza Rady Wojewódzkiej SLD w Krakowie – Grzegorza Gondka, w dniu 6 kwietnia bieżącego roku, doszło do pierwszej w okresie ostatnich wielu lat wizyty działaczy SLD z terenu małopolski u przyjaciół z Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (cz. Česká strana sociálně demokratická lub inaczej ČSSD) z terenu okręgu województwa morawsko – śląskiego.

Delegację w osobach Henryka Fucza, Tomasza Warzechy, Dominika Swoszowskiego i Pawła Radwana gościł Pan Frantisek Chobot – starosta powiatu Havirov, przewodniczący ČSSD w tym mieście i długoletni parlamentarzysta czeskiego parlamentu. Zapoznał członków delegacji z działalnością jego partii na tym terenie, jak również interesował się problemami, z którymi Sojusz Lewicy Demokratycznej ma do czynienia w powiecie i województwach w naszym kraju.

Delegacja SLD Chełmek z wizytą w Ostrawie u działaczy CSSD

Następnie delegacja została przyjęta w Ostrawie w siedzibie ČSSD przez Miroslava Nowaka, vice przewodniczącego województwa śląsko-morawskiego i jednocześnie przewodniczącego rady wojewódzkiej ČSSD w Ostrawie, Jana Stoklasa członka rady województwa śląsko-morawskiego,  Davida Latka, sekretarza rady wojewódzkiej ČSSD. W czasie spotkania z członkami wojewódzkich struktur ČSSD wraz z zaproszonymi gośćmi i przedstawicielami mediów wymieniono poglądy na bieżące sprawy polityczne zarówno w Czechach jak i w naszym kraju. Na tym gruncie politycznym również nas Polaków i czeskich przyjaciół wiele łączy – jak choćby podobne problemy ze służbą zdrowia, stanowisko w sprawach europejskich i transatlantyckich, bezpieczeństwa energetycznego i spraw socjalnych. Wstępne rozmowy przyniosły wymianę poglądów i należy się spodziewać sformalizowania współpracy – być może już w trakcie letniej rewizyty.

W ostatnim czasie ČSSD wygrała wybory samorządowe we wszystkich województwach i powiatach Republiki Czeskiej przejmując tam samodzielnie lub w koalicji władzę. Naszą delegację interesowało więc jakimi środkami zdołano zdobyć zaufanie wyborców i osiągnąć taki sukces wyborczy. Uzyskaliśmy w tym zakresie wiele wskazówek i rad do wykorzystania na naszym terenie.

Oba spotkania upłynęły w miłej, serdecznej, przyjaznej i ciepłej atmosferze przy kawie i przysłowiowym „chlebiczku”! Pierwszą wizytę SLD w zaprzyjaźnionej Republice Czeskiej należy uznać za udaną. Zawiązano bliskie kontakty, wymieniono się wiedzą i doświadczeniem. Zapowiedziana rewizyta w lecie 2009 roku będzie zwieńczeniem. Kontakty u przedstawicieli politycznych ČSSD zostaną wykorzystane do pracy politycznej a kontakty u przedstawicieli samorządowych zostaną wykorzystane do pracy w polskich samorządach – powiecie oświęcimskim i województwie małopolskim.

sld-chelmek.ovh.org