Pojawiają się sprzeczne głosy odnośnie przyłączy kanalizacji i kosztów ponoszonych w związku z takimi przyłączami. Jedne głosy mówią o tym, że właściciel nieruchomości musi sfinansować przyłącze tylko do granicy nieruchomości (lub studzienki, która znajduje się na terenie jego nieruchomości), inne głosy mówią o konieczności finansowania przyłącza także poza granicą nieruchomości aż do sieci głównej kanalizacji.

Jest to dość istotny problem i bardzo wysokie koszty, gdyż biorąc pod uwagę drugi przykład, osoba zainteresowana podłączeniem posesji do sieci powinna na własny koszt wykonać projekt oraz odpowiednią instalację na terenie swojej nieruchomości a także zaprojektować i wybudować w uzgodnieniu z operatorem sieci kanalizacyjnej odcinek przewodu poza granicami nieruchomości, a następnie przekazać go operatorowi.

Sprawą zajął się zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich jak i Sąd Najwyższy, który w swojej uchwale z 13 września 2007 r. (sygn. III CZP 79/07) uznał, że odcinek poza granicą posesji jest urządzeniem kanalizacyjnym, za które płaci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Zauważył też, że literalna wykładnia art. 2 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości, czy przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek przewodu między studzienką (granicą nieruchomości) a budynkiem, czy też między studzienką (granica nieruchomości) a siecią kanalizacyjną. Przyjmując swoistą wykładnię celowościową przepisu, sąd uznał jednak, iż odcinek przewodu łączącego sieć kanalizacyjną z nieruchomością, w części leżącej poza granicą tej nieruchomości, stanowi urządzenie kanalizacyjne.

Podsumowując, obowiązująca wykładnia prawna nie zezwala na pobieranie opłat bądź finansowanie przyłączy przez właścicieli nieruchomości poza granicą nieruchomości.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *