DPSDzięki zrealizowanej inwestycji, związanej z przebudową oddziału na II piętrze budynku głównego oraz innego oddziału w budynku „B”, Dom Pomocy Społecznej w Bobrku niemal do końca wdrożył już program naprawczy i jest bliski decyzji o spełnieniu wszystkich wymogów oraz standardów, obejmujących świadczone tam usługi osobom niepełnosprawnym.

Uroczystość oficjalnego oddania do użytku gruntownie przebudowanych i wyremontowanych oddziałów na II piętrze budynku „A” oraz w budynku „B” miała miejsce 2 lutego.

Zakończenie tych ważnych zadań inwestycyjnych łączy się z niemal całkowitym spełnieniem wymogów zawartych w programie naprawczym Domu Pomocy Społecznej w Bobrku i tym samym uzyskaniem wymaganych standardów świadczonych usług przez powiatową jednostkę.

W oficjalnym otwarciu przebudowanych oddziałów wzięli udział: poseł na Sejm RP Bronisław Dutka, który przebywał w powiecie oświęcimskim i przyjął zaproszenie, starosta oświęcimski Józef Kała, przedstawiciel wojewody małopolskiego, kierownik Oddziału Pomocy Środowiskowej i Stacjonarnej Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Podbielski, wicestarosta Józef Krawczyk, członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Adam Łękawa, sekretarz powiatu Jerzy Płaszczyca, skarbnik powiatu Katarzyna Wanat, przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Andrzej Kacorzyk, wiceprzewodniczący Rady Helena Żurek i Jan Klęczar, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Oświęcimiu Helena Wisła, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu Elżbieta Kos, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, ks. kapelan Andrzej Zemła, który poświęcił pomieszczenia. Gospodarzami tego ważnego wydarzenia byli dyrektor DPS w Bobrku Mariusz Sajak oraz jego zastępca Dorota Łabuda.

– Bardzo istotne jest i cieszę się z tego, że standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Bobrku właściwie już dziś dobiega końca. Odbieram to nawet ze wzruszeniem. Mam w pamięci widok sprzed siedmiu, może ośmiu lat i zdaję sobie sprawę z tego jak długą drogę razem przeszliśmy. Dawniej oddziały zupełnie inaczej wyglądały, nie było hostelu. Nasze działania to efekt decyzji i zabezpieczenia środków finansowych na cele związane właśnie z pomocą społeczną. Do obecnego stanu dochodziliśmy małymi kroczkami. Najpierw budowa hostelu, remont kuchni a następnie oddziałów. Konsekwentne działanie sprawiło, że DPS w Bobrku jest jedną z najlepiej przygotowanych jednostek do świadczenia usług na wysokim, europejskim poziomie. Po uzyskaniu standaryzacji będzie możliwe częściowe przeprofilowanie działalności Domu. Z tego miejsca pragnę podziękować Radzie Powiatu w Oświęcimiu za zabezpieczenie środków finansowych, samorządowi wojewódzkiemu za przekazane dofinansowanie oraz dyrekcji DPS w Bobrku za zaangażowanie w realizację programu naprawczego – zaakcentował starosta oświęcimski Józef Kała.

Radość z oddawanego do użytku oddziału i kończenia procesu standaryzacji wyraził także dyrektor DPS w Bobrku Mariusz Sajak.

– Spotkaliśmy się tu ostatnio raptem siedem miesięcy temu, gdy oddawaliśmy do użytku wyremontowany oddział na pierwszym piętrze. Dziś mamy okazję otworzyć oddział na drugim piętrze. Tym samym została zakończona największa inwestycja związana z przebudową budynku mieszkalnego „A”, która była realizowana od 2007 roku. W ostatnim czasie wyremontowaliśmy dodatkowo oddział w budynku „B”. W efekcie w styczniu oddaliśmy do użytku wyremontowane i wystandaryzowane dwa oddziały. Na tym etapie właściwie kończymy największe inwestycje, przybliżające nas do pełni standaryzacji Domu. Do zakończenia realizacji programu naprawczego zostało nam dosłownie postawienie kropki nad „i”. Mam nadzieję, że w połowie roku uzyskamy bezwarunkowe pozwolenie na funkcjonowanie DPS-u w Bobrku. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować władzom powiatu oświęcimskiego, za to, że od momentu kiedy powiat postanowił utrzymać Dom Pomocy Społecznej w Bobrku jego standaryzacja została wpisana do Planu Rozwoju Lokalnego i na bieżąco były zabezpieczane środki. Dziękuję również Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie za to, że z roku na rok wspierał nas finansowo w naszych inwestycjach – zaznaczył dyrektor Mariusz Sajak.

Od lipca do grudnia 2009 roku był realizowany kolejny etap przebudowy głównego budynku mieszkalnego „A” Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Zadanie inwestycyjne obejmowało generalny remont połączony z przebudową oddziału dla 33 niepełnosprawnych mieszkańców Domu.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano: wymianę posadzek, budowę ścian działowych oraz dodatkowych sanitariatów, położenie tynków, malowanie, wymianę instalacji wod.-kan, elektrycznej, modernizację instalacji CO. Wszystkie zrealizowane roboty miały na celu dostosowanie oddziału do wymogów i wysokich standardów europejskich.

W nowoczesnym, przebudowanym oddziale na II piętrze głównego budynku mieszka 33 niepełnosprawnych pensjonariuszy, przebywających w dziewięciu pokojach (cztery – czteroosobowych i pięć – trzyosobowych). W pokojach czteroosobowych znajdują się łazienki. Jest także jedna wspólna łazienka oraz trzy inne ogólnodostępne dla personelu i gości.

Koszt przebudowy oddziału na II piętrze budynku „A” wyniósł ogółem 760.000 zł. Powiat oświęcimski na ten cel przekazał 248.000 zł. Z kolei wojewoda małopolski przeznaczył dotację w wysokości 370.000 zł, a ze środków PFRON, pozostających w dyspozycji wojewody, trafiło 150 tys. zł.

W czasie realizacji przebudowy oddziału na II piętrze głównego budynku, wykonano remont pomieszczeń mieszkalnych oraz zakupiono wyposażenie dla oddziału, znajdującego się w budynku „B”. Było to możliwe dzięki pozyskanej dodatkowej dotacji od wojewody małopolskiego w wysokości 109.244 zł. Ogółem koszt remontu oddziału wyniósł 134.547 zł.

Realizacja w drugiej połowie 2009 roku przebudowy i remontu kolejnych dwóch oddziałów w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, to kolejny wielki krok w kierunku finału standaryzacji Domu, przewidzianego jeszcze w bieżącym roku. Do zakończenia realizacji programu naprawczego pozostał jedynie remont kilku pomieszczeń mieszkalnych i sanitariatów oraz montaż tzw. systemu przyzywowego. Przeprowadzenie tych robót zaplanowano na pierwszą połowę tego roku.

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu