Remont kolejnego oddziału DPS BobrekW grudniu ubiegłego roku zakończono pierwszy etap przebudowy oddziału dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, mieszczącego się na pierwszym piętrze budynku głównego. W połowie 2008 roku oddano do użytku wyremontowany od podstaw oddział na parterze dla osób z głębokim upośledzeniem. Inwestycje te świadczą o wzmożonej aktywności i dążeniu powiatowej jednostki do standaryzacji świadczonych usług, zgodnie z przyjętymi normami.

– Dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetów województwa i powiatu oświęcimskiego możemy gruntownie przebudować kolejny oddział w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Nasze działania idą w kierunku podniesienia standardów, jakie powinny być zapewnione mieszkańcom Domu. Nie możemy i nie chcemy czekać. Dzięki przeprowadzonym pracom remontowo-adaptacyjnym uzyskaliśmy nowoczesne pomieszczenia, odpowiadające współcześnie przyjętym normom – zaznaczył starosta oświęcimski Józef Kała.

Roboty budowlane, związane z pierwszym etapem przebudowy oddziału, mieszczącego się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego DPS w Bobrku, trwały od początku listopada do połowy grudnia 2008 roku.

Łączny koszt pierwszego etapu inwestycji wyniósł 395.722 zł i został sfinansowany z dwóch źródeł: dotacji celowej wojewody małopolskiego (197.860 zł) oraz środków pochodzących z budżetu powiatu oświęcimskiego (197.862 zł).

W roku ubiegłym DPS nie miał możliwości wydatkowania 402 tys. zł, dzięki czemu kwota ta została zaliczona przez Radę Powiatu do środków niewygasających w roku budżetowym 2008, z przeznaczeniem na dokończenie prowadzonej inwestycji w roku bieżącym.

Pierwszy etap przebudowy oddziału realizowało dwóch wykonawców. Wśród nich znalazł się Zakład Remontowo-Budowalny „Murarstwo” – Ryszard Żogała z Oświęcimia. Firma ta wykonała roboty budowlane (wyburzenia i demontaże, przygotowanie ścian pod tynkowanie, podłoża pod posadzki, stawianie ścian działowych) a także prace instalacyjno-elektryczne.

Innym wykonawcą tego budowlanego przedsięwzięcia była Firma Handlowo-Usługowa „Atram” z Chrzanowa, która wykonała instalacje w zakresie: wod-kan, c.o., wentylacji oraz zamontowała drzwi wewnętrzne.

Przebudowywany oddział jest etapem realizowanego przez DPS w Bobrku programu naprawczego i ma na celu dostosowanie kolejnego oddziału do obowiązujących standardów. Na przebudowanej kondygnacji zamieszka 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki prowadzonej inwestycji powstaną trzy i czteroosobowe pokoje mieszkalne, pomieszczenie dziennego pobytu, pralnia podręczna, dyżurka oraz pomieszczenia socjalne dla personelu. Pokoje czteroosobowe będą posiadały własny węzeł sanitarny. Dodatkowo przebudowano dotychczasową łazienkę, gdzie znajdą się dostosowane dla osób niepełnosprawnych kabiny prysznicowe, wanny oraz ubikacje.

Trwa obecnie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy drugiego etapu robót, tym razem wykończeniowych. Zaplanowane prace będą miały na celu przede wszystkim: położenie tynków, oblicowanie i malowanie ścian, wykonanie okładzin, wierzchnich posadzek, montaż sufitu podwieszanego oraz gniazd i opraw oświetleniowych.

– Zwiększenie komfortu życia osób niepełnosprawnych, które zamieszkają w przebudowywanym oddziale będzie miało bezpośrednie przełożenie na poprawę ich funkcjonowania, jak również usprawni proces terapeutyczny i podniesie jakość świadczonych usług dla pensjonariuszy naszej placówki. Po wykonaniu robót na pierwszym piętrze, pozostanie nam przebudowa drugiego piętra budynku głównego, a to wpłynie na zakończenie standaryzacji Domu. W budżecie na ten rok zostały zabezpieczone środki własne w wysokości 250 tys. zł. Równocześnie podjęliśmy starania o pozyskanie na ten cel zewnętrznych źródeł finansowania. Jestem dobrej myśli i sądzę, że inwestycje uda się nam zrealizować do końca bieżącego roku – zauważył dyrektor DPS w Bobrku Mariusz Sajak.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu