Przedstawiamy kwietniowy repertuar kina Iluzja w Chełmku. Kino Iluzja, MOKSiR Chełmek, Pl. Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek. Telefon 33 846 12 96.