real-clear-politics-1001Na stronach Urzędu Miejskiego w Chełmku widnieje wiadomość. W dniu 4 listopada 2010 r. podczas sesji Rady Miejskiej,  Burmistrz Chełmka przedstawił radnym „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010”. Po wysłuchaniu prezentacji, radni zajęli stanowisko, odnosząc się do publikacji internetowych (na portalu chelmek.info – przyp. red) na temat oświaty w gminie Chełmek.

W związku z publikacjami dotyczącymi stanu oświaty w gminie Chełmek (…), Rada Miejska stwierdza, że opinie (…) są nieprawdziwe i krzywdzące dla całego środowiska oświatowego w gminie Chełmek, ponieważ: (…)

  • nieprawdą jest, że szkolne klasy przepełnione są do granic możliwości,
  • nieprawdą jest, że w przedszkolach brakuje miejsc,

(…) Głosowanie 10 głosujących: 7 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. Stanowisko zostało przyjęte większością głosów.

W postępowaniu Rady Miejskiej nie sposób nie zauważyć analogii do sytuacji mającej miejsce kilkanaście lat temu w USA. Tam główny chirurg kraju wyraził opinię: „Ponieważ procent otyłych amerykanów wzrasta, rząd jest zmuszony do zmiany definicji otyłości podnosząc granicę procentową tłuszczu masy ciała oznaczającą otyłość”. To posunięcie zmniejszyło ilość otyłych Amerykanów o kilkanaście punktów procentowych. U nas w ten sposób zlikwidowano problem brakujących miejsc w przedszkolach i problem przepełnionych klas.

Po tej informacji zamieszcznej na stronie UM Chełmek na redakcyjnego maila chelmek.info@gmail.com napłynęło kilkanaście maili. Wśród nich propozycje na nową kadencję dla Rady Miejskiej, aby podjęła następującą rezolucję (wybraliśmy najciekawsze):

  • nieprawdą jest, że wypadła wielka dziura na przejeździe kolejowym,
  • nieprawdą jest, że drogi gminne pokryte są dziurami,
  • nieprawdą jest, że nie dotrzymano terminu budowy ul. Mickiewicza,
  • nieprawdą jest, że w Chełmku brakuje miejsc pracy,
  • nieprawdą jest, że nie ma obiecanego kąpieliska u zbiegu ulicy Żeromskiego i Broniewskiego,
  • nieprawdą jest, że korty nie zostały przykryte balonem,
  • nieprawdą jest, że nie wybudowano kamieniczek i fontann,
  • nieprawdą jest, że Chełmek zadłużony jest do granic możliwości,

Tym oto sposobem, jedną rezolucją można w łatwy sposób rozwiązać problem dziurawych dróg, bezrobocia, centrum sportowego i rekreacyjnego oraz pozbyć się dziury budżetowej.

Zapraszamy do nadsyłania informacji o kolejnych absurdach w gminie Chełmek a radnych z burmistrzem informujemy w imieniu mieszkańców, którzy takie prośby wyrażają mailowo – rezolucja neguje problemy, lecz ich nie rozwiązuje.

J.R.

P.S. Chełmek.info przechodzi zmiany. Wracamy do publikacji własnych opinii. Jeśli któryś czytelnik (a mamy ich 1500-2000 dziennie) zainteresowany jest publikacją prosimy o kontakt na adres mailowy chelmek.info@gmail.com