Roboty publiczne w ChełmkuDwóm pracownikom przedłużono umowy na kolejny miesiąc. W tym czasie będą przede wszystkim grabić tereny zielone. Ponadto w ramach programu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pod nazwą „Konserwator” zatrudniono cztery osoby na okres od 24.07.2009r. do 31.10.2009r. dodatkowo na terenie Gminy Chełmek. Wykonują one prace w następującym zakresie: porządkowanie terenów gminnych tj. zbieranie śmieci, zamiatanie, grabienie liści, różne prace ogrodnicze, prace konserwatorskie urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz konserwacja ławek i koszy ulicznych tj. malowanie.

Chełmecki magistrat w 2009 roku zatrudniał 9 osób w ramach robót publicznych. Pierwszych pięciu pracowników zostało zatrudnionych na okres 6 miesięcy w kwietniu 2009 r. W trakcie prac wykonali oni: czyszczenie rowu melioracyjnego przy ul. Jaworznickiej w Chełmku (od Przemszy do I stawu), udrożnienie rowu melioracyjnego przy ul. Leśnej w Chełmku, czyszczenie kanału w Gorzowie oraz rowu melioracyjnego w Bobrku (od ul. Kolistej do ul. Kasztanowej), porządkowanie parku miejskiego a także terenu zielonego przy ul. Kolejowej w Chełmku, bieżące utrzymanie terenów zielonych na Osiedlu Nowe Miasto.

Źródło: Echo Chełmka