Rocznica wyzwolenia Chełmka
Rocznica wyzwolenia Chełmka

W dniu 25 Stycznia 2010 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca 65 rocznicę wyzwolenia Chełmka spod okupacji wojsk III Rzeszy. Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Zofią Urbańczyk oraz Radnymi Rady Miejskiej, a także przedstawicielami Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Harcerstwa Polskiego oraz młodzieżą z Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, złożyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu.

UM Chełmek