Rodzina Kolpinga w ChełmkuRodzina Kolpinga w Chełmku gościła ks. Prezesa Generalnego Międzynarodowego Dzieła Kolpinga. Dzieło Kolpinga w Polsce niedawno przeżywało bardzo ważną wizytę. Naszym gościem był Prezes Generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga – ks. Prałat Axel Werner z Kolonii. Jest on od 2002 roku kolejnym następcą bł. A Kolpinga i nosi tytuł Monsignore – „Wikariusz

Jego Światobliwości”. Podczas pobytu w Polsce ks. Prezes odwiedził kilka „Rodzin Kolpinga” z Polski Południowej. Był w Brzesku, Chełmku, Luborzycy i Oświęcimiu. Podczas wizyty w chełmeckiej „Rodzinie Kolpinga” dużo radości sprawiło mu spotkanie z dziećmi biorącymi udział w zajęciach w świetlicy przyparafialnej oraz wolontariuszami z „Młodego Kolpinga”. Usiadł z nimi w kręgu i opowiadał o zasadach, które wypływają z nauki i działalności bł. Adolpha Kolpinga. Następnie spotkał się z członkami Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w

Chełmku, zapoznał się z naszą działalnością, interesowało Go jakie zawody wykonują członkowie RK. Otrzymany od naszej RK piękny album o Polsce ma przywoływać wspomnienia o 51. kraju, który odwiedził podczas sprawowania swojej funkcji. Nie był jeszcze w

10. krajach, bo w sumie „Rodziny Kolpinga” działają w 61. krajach na całym świecie. Wizytę w Chełmku zakończyło wspólne zdjęcie pod jedyną w Polsce figurą bł. A. Kolpinga, znajdującą się na murach otaczających kościół pw. Miłosierdzia Bożego.

Źródło: Rodzina Kolpinga