Strefa przemysłowa w ChełmkuNadleśnictwo analizuje nowe wyceny gruntów. Kiedy się z nimi zapozna, jest szansa na ich zamianę pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach a gminą Chełmek – twierdzi tygodnik Przełom. Jak podkreśla tygodnik, samorząd ma oddać 18 hektarów lasów w zamian za trzy albo cztery hektary obszaru zalesionego, który decyzją ministra środowiska przeznaczono już pod działalność przemysłową i mają zostać włączone do strefy przemysłowej. Taka transakcja sprawi, że uda się poszerzyć chełmecką strefę przemysłową. Wojciech Drabik, naczelnik wydziału zasobów Lasów Państwowych w Katowicach, gmina nie ma co liczyć na zyski z tej transakcji. Albo dostosuje się do oferty Lasów Państwowych, albo do zamiany nie dojdzie. Lasy Państwowe stawiają warunek: tereny do wymiany muszą mieć taką samą wartość. Burmistrz ma tego świadomość. Przyznaje, że już wie, że należy się dostosować.