Kamieniołom Skała w Chełmku jest jednym z obiektów na polskiej liście GEOSITES. Projekt Global GEOSITES zainicjowały Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych (IUGS) i UNESCO. Jego celem jest ustalenie listy obiektów reprezentatywnych dla dziedzictwa geologicznego Ziemi a także miejsc o istotnym znaczeniu dla rozwoju nauk o Ziemi.

Opracowaniem takiej listy dla obszaru Europy zajmuje się Europejskie Stowarzyszenie dla Ochrony Dziedzictwa Geologicznego (European Association for the Conservation of the Geological Heritage ProGEO). Włączono do niej listę obiektów z Polski, którą przygotował Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Lista ta obejmuje 175 pozycji.

Kamieniołom Skała uznano za jedno z najlepszych stanowisk dla prowadzenia studiów porównawczych nad powstaniem osadów środkowego triasu (wapienia muszlowego) w zbiorniku germańskim. Jest to także jedno z lepszych odsłonięć sekwencji dolnych warstw gogolińskich we wschodniej części regionu górnośląskiego.

To unikatowe stanowisko zostało zrujnowane. Obecnie służy jako wysypisko śmieci (gruzu) dla lokalnych inwestycji. W dniu dzisiejszym, Stowarzyszenie znad Przemszy widząc niszczenie dziedzictwa UNESCO zaalarmowało Polska Akademię Nauk (PAN).

Stowarzyszenie znad Przemszy prosi również o zaangażowanie się lokalnej społeczności w sprawie ochrony chełmeckiego pomnika przyrody. Osoby, które mogą wesprzeć działanie Stowarzyszenia znad Przemszy proszone są o kontakt na: kontakt@przemsza.org

DSCF3717

DSCF3722

DSCF3716